Constant syscall::error::EDESTADDRREQ [] [src]

pub const EDESTADDRREQ: i32 = 89