Constant syscall::error::EDOTDOT [] [src]

pub const EDOTDOT: i32 = 73